Zasady i Warunki

1. Warunki

 

Uzyskując dostęp do tej witryny internetowej, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków korzystania z witryny internetowej, obowiązujących przepisów i regulacji oraz ich zgodności. Jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z podanych warunków, nie możesz korzystać z tej witryny ani uzyskiwać do niej dostępu. Materiały zawarte na tej stronie są chronione odpowiednimi prawami autorskimi i prawem znaków towarowych.

2. Licencja na używanie

 

 1. Zezwala się na tymczasowe pobranie jednego duplikatu materiałów (danych lub programów) ze strony San Education Academy wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego. Jest to jedyne zezwolenie na licencję, a nie zamiana tytułu, a na mocy tego zezwolenia nie możesz:

  1. podejmować prób dekompilacji lub przebudowy jakiegokolwiek produktu lub materiału zawartego na stronie San Education Academy;

  2. usunąć wszelkie prawa autorskie lub inne restrykcyjne dokumenty z materiałów; lub

  3. przenosić materiały do ​​kogoś innego lub nawet „kopiować” materiały na inny serwer

  4. używać materiałów do celów komercyjnych lub do prezentacji publicznych (biznesowych lub innych);

  5. modyfikować lub kopiować materiały;

 2. Zezwolenie to może w konsekwencji zostać unieważnione, jeśli zlekceważysz którekolwiek z tych ograniczeń i może zostać anulowane przez San Education Academy w dowolnym momencie. Po wygaśnięciu zezwolenia lub wygaśnięciu zezwolenia na przeglądanie musisz zniszczyć wszelkie pobrane materiały, które są Twoją własnością, w formie elektronicznej lub drukowanej.

3. Zastrzeżenie

 

Materiały na stronie San Education Academy podane są w stanie „takim, w jakim się znajdują”. San Education Academy nie udziela żadnych gwarancji, nie przekazuje ani nie sugeruje, a tym samym zrzeka się i unieważnia wszelkie inne gwarancje, w tym bez przeszkód, domniemane gwarancje lub stany przydatności handlowej, przydatności z określonego powodu lub nienaruszania licencjonowanej własności lub innego naruszenia praw . Ponadto, San Education Academy nie gwarantuje ani nie składa żadnych oświadczeń dotyczących precyzji, prawdopodobnych wyników lub niezachwianej jakości wykorzystania materiałów na swojej stronie internetowej lub ogólnej identyfikacji z takimi materiałami lub w jakichkolwiek miejscach docelowych powiązanych z tą witryną.

4. Ograniczenia

 

W żadnym wypadku San Education Academy ani jej dostawcy nie powinni narażać na żadne szkody (wliczając, bez ograniczeń, szkody z tytułu utraty informacji lub korzyści, lub z powodu ingerencji w biznes), które wynikają z wykorzystania lub bezsilności w wykorzystaniu Strona internetowa, niezależnie od możliwości poinformowania ustnie lub pisemnie o prawdopodobieństwie wystąpienia takiej szkody przez San Education Academy lub autoryzowanego przedstawiciela San Education Academy. Ponieważ w niektórych przypadkach nie zezwala się na ograniczenia wywnioskowanych gwarancji lub przeszkód wynikających z zobowiązań w przypadku poważnych lub przypadkowych szkód, ograniczenia te mogą nie mieć dla Ciebie żadnego znaczenia.

5. Poprawki i Errata

 

Materiały pojawiające się na stronie San Education Academy mogą zawierać błędy typograficzne lub fotograficzne. San Education Academy nie gwarantuje, że którykolwiek z materiałów znajdujących się na jej stronie jest dokładny, ukończony lub aktualny. San Education Academy może wprowadzać ulepszenia do materiałów zawartych na swojej stronie w dowolnym momencie bez powiadomienia. San Education Academy nie dokłada więc starań, aby aktualizować materiały.

6. Linki

 

San Education Academy nie sprawdziła większości witryn internetowych ani linków powiązanych z jej witryną i nie jest odpowiedzialna za treść żadnej z takich powiązanych stron internetowych. Włączenie jakiegokolwiek połączenia nie oznacza wsparcia strony San Education Academy. Korzystanie z takiej połączonej witryny odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

7. Modyfikacje warunków korzystania z witryny

 

San Education Academy może aktualizować niniejsze warunki korzystania ze swojej strony internetowej w dowolnym momencie bez powiadomienia. Korzystając z tej witryny, wyrażasz zgodę na związanie się aktualną wersją niniejszych Warunków użytkowania.

8. Prawo rządowe

 

Każdy przypadek identyfikujący się z witryną San Education Academy powinien być zarządzany zgodnie z prawem państwa Tajwanu San Education Academy, bez poszanowania przepisów prawa.

Ogólne warunki dotyczące korzystania z witryny internetowej.

Centrum obsługi klienta w Azji

17, Lane 49, Sec. 1, Zhongxiao E. Rd.,

Zhongzheng Dist., Taipei, 10049 TAIWAN

Skontaktuj się z nami: service@seaup.org

Połączenie lokalne w USA: +1 (206) 886 0588

 • Facebook

© 2020 by SEA